Lodowisko

Lodowisko miejskie w Kępicach funkcjonowało od dnia 22.12.2019 r. do 01.03.2020 r.

Otwarcie lodowiska połączone zostało z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym podczas którego była możliwość zakupu ozdób bożonarodzeniowych, wyrobów gastronomicznych, napojów. W tym dniu wstęp na lodowisko był bezpłatny. Podczas otwarcia, lodowisko odwiedziło blisko 150 osób.

Lodowisko było czynne codziennie w godzinach 9-20, również w Święta Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowy Rok, Święto Trzech Króli.

Za wstęp na lodowisko przyjmowane były opłaty w wysokości :

  • bilet normalny – 6 zł
  • bilet ulgowy – 5 zł przysługuje osobom uczącym się do 26 roku życia z ważną legitymacją szkolną lub studencką, a także emerytom i rencistom  za okazaniem ważnej legitymacji,
  • bilet z Kartą Dużej Rodziny – 4 zł.

Bilet wstępu uprawniał do wypożyczenia łyżew oraz korzystania z lodowiska bez limitu czasowego. 

Celem przedsięwzięcia było propagowanie sportu i zdrowego stylu życia na terenie Gminy Kępice oraz umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z powstałej infrastruktury sportowej bez względu na statut społeczny i posiadane środki finansowe.

Zorganizowane grupy szkolne po wcześniejszym zgłoszeniu do pracownika lodowiska, korzystali z niego bezpłatnie. W całym okresie funkcjonowania lodowiska odwiedziło nas 17 grup z 5 szkół.

Z okazji Walentynek lodowisko nabrało miłosnego charakteru. Zorganizowana została impreza walentynkowa, podczas której można było zakupić jedzenie i napoje dla zakochanych. Ponadto każda para wchodziła na lodowisko w cenie jednego biletu. Dodatkową atrakcją w tym dniu była fotobudka, w której każdy mógł zrobić sobie zdjęcie.

ZAJĘCIA Z INSTRUKTOREM ŁYŻWIARSTWA

Pracownicy Kępickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. za pośrednictwem Stowarzyszenia „My dla Was” pozyskali środki finansowe na organizację zajęć sportowych z łyżwiarstwa dla uczniów z terenu Gminy Kępice, pochodzące z Ministerstwa Sportu. W zajęciach wzięły udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Kępice tj. Szkoła Podstawowa w Kępicach, Szkoła Podstawowa w Barcinie, Szkoła Podstawowa w Korzybiu, Szkoła Podstawowa w Biesowicach, Szkoła Podstawowa w Warcinie oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przytocku. Zajęcia rozpoczęły się w pierwszym tygodniu ferii zimowych i trwały do 20 lutego 2020 r. Zatrudniony został instruktor posiadający specjalizację z łyżwiarstwa. W zajęciach udział wzięło 5 grup, łącznie 125 uczniów. Każda grupa zrealizowała po 20 godzin nauki. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do realizacji celu głównego jakim jest upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz celów szczegółowych :

  • zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, w różnych przedziałach wiekowych
  • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
  • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
  • promowanie rozwoju sportu i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ze wszystkich środowisk i grup społecznych;
  • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
  • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej,
  • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Uczniowie zrealizowali zakładany program zajęć oraz przeszli sprawdzian zdobytych umiejętności. Nauczyli się między innymi jazdy tyłem i przodem, różnych sposobów zatrzymywania się, zakręcania łukami i dwoma łyżwami oraz jazdy na jednej łyżwie. Nie zabrakło również czasu na zdrową rywalizację sportową – gra w hokeja.

Miejskie lodowisko stało się największą atrakcją sezonu zimowego w Gminie Kępice, zapewniając mieszkańcom niezapomnianych wrażeń i wielu sportowych emocji. Nasze lodowisko odwiedzali również mieszkańcy sąsiednich gmin m.in. Miastka, Sławna i Polanowa. Szczególnym zainteresowaniem lodowisko cieszyło się podczas Świąt Bożego Narodzenia oraz w okresie ferii zimowych, które w tym roku trwały w naszym województwie od 13.01.2020 r. do 26.01.2020 r. Przez cały okres funkcjonowania lodowiska odwiedziło nas ponad 4.500 mieszkańców, a średnio dziennie 65. Dwa pingwinki stały się ulubieńcami naszych najmłodszych odwiedzających.

Włączyliśmy się również w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przekazując pieniądze z biletów wstępu na rzecz fundacji oraz karnety uprawniające do korzystania z lodowiska na licytację.

Lodowisko spełniło oczekiwania zarówno odwiedzających, jak i obsługi. Zarząd Kępickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, by lodowisko wpisało się na stałe w harmonogram zimowych atrakcji Gminy Kępice.

Fot. Miejskie lodowisko w Kępicach