O spółce

Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji powstał w sierpniu 2018 r. Celem działalności jest integracja społeczna, popularyzacja sportu, a także zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w dziedzinie rekreacji i wypoczynku.

KOSiR zajmuje się:

  • organizacją imprez sportowo-kulturalnych na terenie gminy Kępice
  • zarządzaniem i wynajmem obiektów sportowych
  • prowadzeniem zajęć prozdrowotnych, ruchowych
  • organizowaniem dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci
  • prowadzeniem infrastruktury noclegowej i gastronomicznej
  • wypożyczaniem sprzętu wodnego
  • obsługą lodowiska w sezonie zimowym
  • prowadzeniem galerii rękodzieła ArtCafe

Od 2020 roku Prezesem KOSiR-u jest Małgorzata Laskowska.

Siedziba spółki mieści się w Obłężu, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Sobótka”.